ENERGOIN TRAFO d.o.o je proizvodna kompanija sa sjedištem u Visokom, Bosna i Hercegovina. Osnovna djelatnost kompanije sastoji se od proizvodnje i održavanja transformatora i trafostanica za veliku regiju koja pokriva Bosnu i Hercegovinu, Tursku, Balkan, Europu, Bliski istok, Afriku, zemlje ZND-a i Rusiju.
Proizvodi
Kvaliteta
Transformatori ENERGOIN TRAFO d.o.o u potpunosti su u skladu s važećim međunarodnim standardima i propisima. Kvaliteta, što znači potpuno i pravovremeno zadovoljavanje zahtjeva, uz ekološku osviještenost, na sigurnom i pouzdanom nivou s fokusom na kupca i naglaskom na procesu u svim našim proizvodima i uslugama, nužan je uvjet za ispunjavanje naših ciljeva i zadataka.